Lidgelden


De vermelde lidgelden zijn inclusief verzekering en bondsbijdrage  voor het ganse seizoen. Een seizoen loopt van september tot juni, gelijklopend met het schooljaar .
Meer informatie m.b.t de betalingen wordt meegegeven met de inschrijving. Bij inschrijvingen later tijdens het seizoen wordt er een korting berekend.

Lesgelden


Jonger dan 15 jaar

Per seizoen 134


Ouder dan 15 jaar

Per seizoen 234


Als u vragen heeft liefst een mailtje op fsdojo@gmail.com

Voor onze verzekering zijn wij aangesloten bij het VVA, de Vlaamse Vechtsport Associatie.


www.vva.be